Welke solidariteit ?

Ostrogoto [nl]

Welke solidariteit ?

"Toen ze de ... zijn komen halen..."
 
Ken je de bekende verzen van dit gedicht dat gewoonlijk toegeschreven wordt aan de dramaturg Bertolt Brecht, maar die eigenlijk geschreven werden door de minder bekende lutheriaanse predikant Martin Niemöller? Deze eenvoudige en onmiddellijke verzen zijn zowel een kritiek op de onverschilligheid tegenover het kwaad, een onverschilligheid die zware gevolgen heeft, en een beschouwing over de aard van die onverschilligheid. Ze laten ons zowel de oorzaak als het gevolg van onverschilligheid aanvoelen. We blijven werkeloos toezien op het kwaad wanneer en omdat het anderen treft, ver weg van ons.

Het godsoordeel

Ostrogoto [nl]

Het godsoordeel

V. B.

Moet je vechten voor een zaak waarvan het succes onwaarschijnlijk lijkt? Wanneer deze vraag gesteld wordt, ben ik altijd verbaasd een negatief antwoord te horen. Nee, als je ervan overtuigd bent dat het niet zal slagen, als je niet redelijkerwijze kan vertrouwen op de triomf van de ideeën waarvoor je vecht en al evenmin op de gelukkige toepassing ervan in de loop van je eigen leven, dan kan je maar beter proberen om te genieten van de jaren die nog overblijven, weg van de dagelijkse desillusies en ondergedompeld in het genot van het hedonisme. Ik beken een tegenovergestelde instelling te hebben. De wisselende mogelijkheden die altijd onderworpen zijn aan een gok van het uitvoeren van het verlangde lijken me niet altijd op te wegen tegen het verlangen dat mijn enige bekommernis is.

Wat is terrorisme ?

Ostrogoto [nl]

Wat is terrorisme ?

Maré Almani

In mei 1898 droeg koning Umberto I, bezorgd door de berichten die hem bereikten vanuit Milaan waar een algemene staking was uitgebroken, aan generaal Bava Beccaris op om de revolte te onderdrukken. Er wordt bevel gegeven aan de soldaten om te schieten bij zicht en Bava Beccaris laat de stad bombarderen met kanonnen. Er vallen 80 doden en 450 gewonden. Trots op zijn vervulde plicht stuurt de generaal een telegram naar de koning dat Milaan ‘gepacificeerd’ is.

De bandiet en de geograaf

Ostrogoto [nl]

De bandiet en de geograaf

We waren langs de kanalen van het Venetië van Noord-Europa aan het kuieren en over vanalles en nog wat aan het praten toen ik me plots afvroeg: “Maar waarom hebben de anarchisten altijd zoveel boeken gemaakt? In het Instituut kennen ze hun gelijke niet. Los van de kwaliteit, want daarover heeft iedereen zijn eigen idee, maar gewoon al de kwantiteit! Ook als je alle uitgaves van links op één hoop gooit zouden die niet kunnen tippen aan de anarchistische uitgaves!”.

Zonder ophouden

Ostrogoto [nl]

Zonder ophouden

Over de recente repressieve slagen tegen anarchisten en antiautoritairen op het Belgisch grondgebied

Anarchistische individualiteiten

Sinds verschillende jaren volgden de verschillende momenten waarop druk werd uitgeoefend tegen anarchisten en antiautoritairen op het Belgisch grondgebied elkaar op; De huiszoekingen die plaatsvonden in september 2013 in drie woningen in Brussel, Gent en Leuven zijn er de laatste aflevering van. Eind mei werden drie andere woonsten en de anarchistische bibliotheek Acrata reeds doorzocht. Deze initiatieven van de onderzoeksrechter Isabelle Panou situeren zich in het kader van een onderzoek naar "terroristische organisatie, bendevorming en opzettelijke brandstichtingen". Dat onderzoek werd geopend in 2008.

Anonimiteit

Ostrogoto [nl]

Anonimiteit

Toen dan ging ik naar de kykloop toe en zei tegen hem, met een nap in mijn handen vol donkere wijn: "Kykloop, hier, drink wijn, nu je mensenvlees hebt gegeten, opdat je ziet wat voor heerlijke drank ons schip aan boord had. Voor u bracht ik die als plengoffer mee, in de hoop dat u me zou helpen aan een geleide naar huis; maar gij gaat tekeer, 't is niet mooi meer. Onmens, hoe zal nog ooit 'n ander mens, hoe veel er ook zijn, voortaan naar jou toekomen, na wat je aan ergerlijks deed?"

Enkele zinnen over de TAP

Ostrogoto [nl]

Enkele zinnen over de TAP

De gasleiding of methaangasleiding TAP (Trans Atlantic Pipeline) zou zowat 900 km moeten afleggen: vanuit de Kaspische Zee tot in Salento (het uiterste zuiden van Apulië) waar ze boven zou koman aan de kust van San Foca (provincie van Lecce). Eind juni gaf het consortium Shah Denz uit Azerbeidzjan dat bestaat uit ondermeer British Petroleum, Total en Statoil, de voorkeur aan de TAP boven het project Nabucco dat Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Oostenrijk had moeten doorkruisen. Het project TAP, een holding bestaande uit Axpo (Zwitsers), E.On (Duits) en Statoil (Noors) wordt door de Italiaanse regering en de Europese Unie van strategisch belang geacht en zal de Europese markt voorzien van gas.

Syndroom van Stockholm

Ostrogoto [nl]

Syndroom van Stockholm

Op 13 mei werd ergens in Europa een man vermoord door de politie in een arme wijk. Het was geen jongere, en het gebeurde niet in een streek die bekend staat om haar conflictualiteit. Nog iemand die sterft onder de kogels van de staat. Ditmaal gebeurde het in Husby, in de noordelijke buitenwijk van Stockholm, dat paradijs van sociaaldemocratisch beheer van de overheersing. Niet in Parijs of in Londen, niet in Brussel of in Berlijn. Maar wat maakt het uit? De rijken en hun waakhonden zijn overal, en overal zijn er individuen bereid om zich te wapenen met moed en hun revolte vastberaden tot uitdrukking te brengen. Zelfs in Zweden.

Verbrande aarde

Ostrogoto [nl]

Verbrande aarde

De lucht die we inademen wordt met de dag stoffiger. De hele stad lijkt wel een werf. Kranen tronen hoog boven onze hoofden uit, de betonnen skeletten rijzen op, oude bouwels wordt omgevormd tot lofts. Het gelaat van Brussel gaat veranderen, de macht heeft daartoe beslist. Ze spreken over vooruitgang, duurzaamheid, verbetering, veiligheid. Allemaal woorden die neerkomen op één en hetzelfde: orde, orde en nog eens orde.

Grensoverschrijdend

Ostrogoto [nl]

Grensoverschrijdend

Het allerliefst zouden we willen dat onze strijden geen beperkingen zouden hebben. Daarom gaan we, in het uitbouwen ervan, voortdurend op zoek naar waar de grenzen liggen, om dan te proberen deze te verleggen. Deze intentie vertaalt zich op 'geografisch' zowel als 'inhoudelijk' vlak. Als we een strijd aangaan hebben we vaak, al dan niet stiekem, het verlangen dat deze strijd een weerklank zou krijgen die verder gaat dan een specifieke wijk, stad of regio.

Er ontbreekt iets

Ostrogoto [nl]

Er ontbreekt iets

Enkele decennia geleden, ter gelegenheid van de rellen die in het Engelse Brixton uitbraken, waren enkele kameraden per toeval in het midden van de storm beland. De rellen vonden voor hun deur plaats. Wat konden ze anders doen dan op straat te komen om de revolterenden te vervoegen? Ze probeerden het, maar slaagden er niet in. De revolterenden joegen hen op eerder gemene wijze weg. Anarchisten? En wie mogen dat dan wel zijn? Wat willen ze? Ze behoren niet tot de onzen, ze spreken onze taal niet, ze hebben niet dezelfde huidskleur, ze gaan niet gekleed zoals ons, ze hebben niet dezelfde gedragscodes als ons. Tegenover het losbarsten van blinde en ongeleide rellen volstaat het niet om anarchisten te zijn om in de voorste linies te kunnen vechten.

Arm

Ostrogoto [nl]

Arm

Vaak hebben we de neiging om slechts aandacht te schenken aan wat materieel is, aan wat in aantallen meetbaar is. Zo worden we er bijvoorbeeld toe gebracht om de ellende die in deze maatschappij welig tiert uitsluitend vanuit de hoek van materiële armoede, met andere woorden, van het gebrek aan geld, te beschouwen. Maar het kapitalisme ontneemt ons niet enkel de materiële middelen om te leven zoals wijzelf willen. Het verplicht ons niet enkel om te gaan werken of te knielen voor de instellingen van de ’sociale staat’.

Vechten tegen de repressie : een geconditioneerde reflex of een vrijwillige beweging ?

Ostrogoto [nl]

Vechten tegen de repressie : een geconditioneerde reflex of een vrijwillige beweging ?

Er waait een slechte wind. Het heeft geen zin dat te verbergen. Zo slecht dat zelfs bij de goedwillende geesten van links een zekere onzekerheid groeit. Met alsmaar meer aandrang klaagt men de tendens richting [fascistisch] ‘regime’ van de huidige regering aan. Het is waar dat de rechterzijde nooit haar traditionele voorkeur voor wonderolie en de matrak vergeten is. Maar het blijft een feit dat repressie, censuur en verboden het dagelijks brood zijn dat alle regeringen ons voorschotelen, welke regering dan ook.

Met getrokken dolken tegenover het Bestaande

Ostrogoto [nl]

Met getrokken dolken tegenover het Bestaande, haar verdedigers en haar valse critici

Het leven is niets meer dan een onophoudelijke zoektocht naar iets om je aan vast te klampen. Je staat ’s ochtends op en vindt jezelf enkele uren later in bed terug, als een zielige pendelaar tussen een gebrek aan verlangen en vermoeidheid. De tijd gaat voorbij en spoort ons minder en minder aan. Sociale verplichtingen breken ons de ruggengraat niet langer omdat we gewoon geworden zijn om ze overal met ons mee te dragen. We gehoorzamen zonder de moeite te doen ‘ja’ te zeggen. De dood wordt betaald met het leven, schreef de dichter vanuit een ander loopgraaf.

Wat is terrorisme ?

Ostrogoto [nl]

Wat is terrorisme ?

Maré Almani

Je afvragen wat terrorisme is, is één van die vragen die schijnbaar nutteloos zijn omdat ze ertoe bestemd is een éénduidig antwoord te krijgen. In werkelijkheid – wanneer ze op een rigoureuze manier gesteld wordt – laat ze niet na verbazingwekkende reacties op te wekken. De antwoorden zijn eigenlijk altijd verschillend en tegenstrijdig. “Terrorisme, dat is het geweld van diegenen die tegen de Staat vechten,” zullen sommigen zeggen; “terrorisme, dat is het geweld van de Staat” zullen anderen antwoorden; “maar nee, terrorisme is elke daad van politiek geweld, uit welke hoek ze ook komt” zullen de laatsten verduidelijken. Laten we het maar niet hebben over de debatten die losbarsten over de onderscheiden die daarna gemaakt kunnen worden: zoals bijvoorbeeeld, is terrorisme enkel het geweld tegen personen, of ook tegen dingen? Moet het noodzakelijkerwijs een motivatie van politieke orde hebben, of wordt het alleen gekenmerkt door de paniek die het zaait?

Pagine